• Trần Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0981412825
  • Email:
   tranthithuyyty@gmail.com
 • Vũ Xuân Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0385177946
  • Email:
   vuxuantinhbx@gmail.com
 • Nguyễn Thị Ngà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0965411245
  • Email:
   xuanhoatt80@gmail.com
 • Trần Thị Thanh Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0977505933
  • Email:
   tantrinhtuong@gmail.com
 • Sì Sủi Dín
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0336804330
  • Email:
   phamhanhdung08@gmail.com
 • Hoàng Phương Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng, chi ủy viên
  • Điện thoại:
   0398970981
  • Email:
   vuhoangnhumai@gmail.com
 • Lê Thị Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0974540284
  • Email:
   huethcsbanqua@gmail.com
 • Cấn Văn Trịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0372155350
  • Email:
   xuantrinh61278@gmail.com
 • Trần Thị Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984285200
  • Email:
   bichmeo87@gmail.com
 • Bùi Thị Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0376334900
  • Email:
   buithuybx79@gmail.com
 • Đỗ Thị Hồng Lê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0398420378
  • Email:
   honglebx@gmail.com
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 35
Hôm qua : 44
Tháng 12 : 269
Năm 2019 : 7.264